Selecteer een pagina

Contactgegevens

Oprichter M. Warner, gevestigd in Amsterdam  is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Quarantaine Cafe verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze dienst en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Quarantaine Café website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er wordt echter niet gecontroleerd of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via [email protected]

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Quarantaine Cafe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om diensten te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Quarantaine Cafe neemt wel  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Quarantaine Cafe heeft het video/bel systeem geintegreerd: Jitsi.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Quarantaine Cafe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Quarantaine Cafe verstrekt geen informatie aan derden.

Quarantaine Cafe gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Quarantaine Cafe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

Video Jitsi integratie

https://jitsi.org/meet-jit-si-privacy/